image1

Arhitekte i geometri na jednom mestu

Arhitekte i geometri na jednom mestu

Arhitekte i geometri na jednom mestuArhitekte i geometri na jednom mestuArhitekte i geometri na jednom mestu

DA LI STE LEGALIZOVALI VAŠ OBJEKAT?

projektni biro DesignN

NAŠE USLUGE

  Za sve potrebne informacije i objašnjenja, za potrebnu dokumentaciju ili detalje, obratite se našem timu profesionalaca, koji će Vam izaći u susret sa svim potrebnim savetima i informacijama. 

Šta je potrebno za legalizaciju


1. Tehnički izveštaj o zatečenom stanju objekta:
     - potvrda o registraciji preduzeća koje izrađuje dokumentaciju, 
     - rešenje o odgovornim projektanima, 
     - licence odgovornih projktanata, 
     - izveštaj o stepenu završenosti objekta, 
     - tehnički izveštaj arhitekture objekta, 
     - opis stanja konstrukcije objekta, 
     - opis stanja instalacija vodovoda, kanalizacije, elektroinstalacija i instalacija grejanja, 
     - grafička dokumentacija (crteži) sa prikazom i obračunom svih površina objekta (NETO i BRUTO) 
2. Geodetski radovi u zavisnosti od slučaja (izrađuje licencirani geodetski biro):
     - kopija plana placa, sa ucrtanom visinom objekta (ako je objekat ucrtan u Katastru),
     - elaborat geodetskih radova (ako objekat nije ucrtan u Katastar)
     - geodetski elaborat posebnih delova objekta (u slučaju da objekat ima više od jednog stana ili garažu u sklopu objekta), 
3. Fotografije objekta,
4. Dokaz o pravu svojine,  

Način i rok izrade izveštaja o zatečenom stanju:

     Kada nas kontaktirate, dogovara se vreme izlaska na teren radi uvida, premeravanja  i prikupljanja informacija, kao i fotografisanja predmetnog objekta. 

     Prilikom izlaska na teren i premeravanja objekta, kijent isplaćuje dogovoreni avans za koji će dobiti priznanicu.
     Rok izrade potrebne dokumentacije je 10 do 15 dana od dana premeravanja i dobijanja svih potrebnih informacija.
     U slučaju da je, iz nekih razloga potrebna brža izrada dokumentacije, mogu biti dogovoreni i kraći rokovi izrade, kao što je moguć i dogovor za predavanje kompletirane dokumentacije nadležnoj službi.

     Za sva potrebna dopunska objašnjenja vezana za dokumentaciju ili detalje možete se obratiti našem timu profesionalaca, koji će Vam izaći u susret sa svim savetima i informacijama u našim poslovnim prostorijama ili nam se možete obratiti telefonom ili mailom.Kontakt

Pišite nam!

...Ili dođite lično

 Termin za besplatno savetovanje:

sreda od 14-16 časova

Adersa ateljea Projektnog biroa:  ul. Gornjogradska br 52a.  11080 Zemun, Beograd 

 (na uglu Gornjogradske i Ohridske ulice, naselje Save Kovačević) 

Projektni biro Design N

Gornjogradska 52a Zemun Beograd, Serbia 11000rs

0112613734 0601726672 0631123533

Radno vreme

Open today

14:00 – 16:00